Poniżej prezntujemy wybrane zdjęcia z wykonanych robót budowlanych:
 

regulacja rzeki Popradregulacja rzeki Poprad
regulacja rzeki Rabaregulacja rzeki Raba
regulacja rzeki Rabaregulacja rzeki Raba
regulacja rzeki Rabaregulacja rzeki Raba
rekultywacja strefy brzegowej - Wytrzyszczkarekultywacja strefy brzegowej - Wytrzyszczka
rekultywacja strefy brzegowej - Wytrzyszczkarekultywacja strefy brzegowej - Wytrzyszczka
rekultywacja strefy brzegowej - Wytrzyszczkarekultywacja strefy brzegowej - Wytrzyszczka
rekultywacja strefy brzegowej - Wytrzyszczkarekultywacja strefy brzegowej - Wytrzyszczka
składowisko odpadów Balinskładowisko odpadów Balin
składowisko odpadów Balinskładowisko odpadów Balin
składowisko odpadów Balinskładowisko odpadów Balin
ubezpieczenie wypadu - elektrownia Sromowceubezpieczenie wypadu - elektrownia Sromowce
umocnienia skarpy cmentarza w Nowym Targuumocnienia skarpy cmentarza w Nowym Targu
umocnienie skarpy - Lubieńumocnienie skarpy - Lubień
umocnienie skarpy potoku Łubinka - Miasteczko Galicyjskieumocnienie skarpy potoku Łubinka - Miasteczko Galicyjskie
zabezpieczenie bulwaru podczas powodzi - Nowy Sączzabezpieczenie bulwaru podczas powodzi - Nowy Sącz
zabezpieczenie osuwiska Stary Sączzabezpieczenie osuwiska Stary Sącz
zabezpieczenie osuwiska Stary Sączzabezpieczenie osuwiska Stary Sącz
umocnienie skarpy - Lubieńumocnienie skarpy - Lubień
zbiorniki retencyjno-odparowujace - Wieliczkazbiorniki retencyjno-odparowujace - Wieliczka
zbiorniki retencyjno-odparowujace - Wieliczkazbiorniki retencyjno-odparowujace - Wieliczka
kolejne strony galerii: 1 |  2  |  3