Nasza oferta

Nasza Firma realizuje budowy:

 • regulacji rzek - umocnienia koryt rzecznych budowlami kamiennymi, siatkowo kamiennymi i betonowymi
 • kanalizacji, wodociągów, oczyszczanie ścieków, ujęć wody, zbiorniki wyrównawcze
 • obwałowania i roboty ziemne
 • betonowe i żelbetowe obiekty hydrotechniczne
 • składowiska odpadów komunalnych
 • stabilizacja i likwidacja osuwisk
 • odmulanie zbiorników wodnych
 • obiekty mostow do 15 ton
 • roboty odwodnieniowo - kanalizacyjne przy drogach i autostradach
 • drogi technologiczne, place, roboty rekultywacyjne
 • drenaży wszelkiego typu


Realizując tego typu roboty korzystamy z nowych technologii i rozwiązań technicznych. Używane materiały posiadają niezbędne certyfikaty dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Spółka rozszerzyła profil działalności o nowe rodzaje robót ściśle związane z szeroko pojętą ochroną śrrodowiska naturalnego - w tym budowę nowoczesnych ekologicznych składowisk odpadów. Dysponujemy własnym sprzętem ciężkim (koparki, spycharki, ładowarki) lekkim (pompy, betoniarki zagęszczarki), oraz środkami transportu (samochody dostawcze skrzyniowe i samowyładowcze)