Witamy!

Witamy na stronie internetowej naszej firmy. Jesteśmy przedsiębiorstwem z ponad 50-cio letnią tradycją.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: budowa obiektów inżynierii wodnej i  sanitarnej, budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, specjalistyczne prace budowlane, budowa dróg, obiektów drogowych, budowa kanalizacji, wodociągów, ujęć wód, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, likwidacja osuwisk.

EKOWOD S.A. jest firmą specjalizującą się w robotach związanych z inżynierią wodną i środowiska.  Dysponujemy własnym ciężkim sprzętem budowlanym oraz transportem. Posiadamy zaplecze warsztatowo naprawcze.

Nasza oferta

Nasza Firma realizuje budowy:

  • regulacji rzek - umocnienia koryt rzecznych budowlami kamiennymi, siatkowo kamiennymi i betonowymi
  • kanalizacji, wodociągów, oczyszczanie ścieków, ujęć wody, zbiorniki wyrównawcze
  • obwałowania i roboty ziemne
  • betonowe i żelbetowe obiekty hydrotechniczne
  • składowiska odpadów komunalnych
  • stabilizacja i likwidacja osuwisk
  • odmulanie zbiorników wodnych
  • obiekty mostow do 15 ton